Czym jest patent?

Patent to najskuteczniejsza forma ochrony pomysłu na biznes czy wynalazek. W dzisiejszych czasach kreatywność ludzka nie zna granic, dlatego wielu konstruktorów, początkujących biznesmenów stara się uzyskać patent na coraz to nowsze technologie, przedmioty codziennego użytku, czy procesy, za które poręczają swoim nazwiskiem. Marki dodatkowo zastrzegają tą metodą swoje znaki towarowe, nazwy i loga. Podrobienie patentu lub kradzież są surowo karane w polskim prawie.

Jak działa patent?

jak można uzyskać patentPolski przedsiębiorca przoduje w Europie, jeżeli chodzi o uzyskanie zgód na swój pomysł. Warto tutaj wytłumaczyć czym jest patent. Zatem jest to prawo do wyłącznego posługiwania się swoim wynalazkiem przez określony czas w celach zarobkowych. Stosuje się je w każdej gałęzi gospodarki, jednak najczęściej w handlu i przemyśle. W tych dziedzinach tworzy się bowiem wiele nowinek technicznych. Warto dodać, że patent można uzyskać na terenie kraju lub dostać zgodę, by korzystać z niego zagranicą. Kompetentny organ w Polsce do wydawania patentów to Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej. Jednak nie każdy wniosek o przyznanie takiego dokumentu przejdzie weryfikację. Ochrony patentowej nie uzyska się w przypadkach wynalazków, których wykorzystanie byłoby sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami. Wymienia się tutaj także niektóre odmiany roślin i rasy zwierząt oraz sposoby ich hodowli. Ponadto patent nie obowiązuje w przypadku sposobów leczenia oraz diagnostyki ludzi i zwierząt metodami chirurgicznymi lub terapeutycznymi. Jak można uzyskać patent? Takie pytanie zadaje sobie wielu początkujących wynalazców. Najpierw trzeba zebrać teczkę z dokumentami. Zgodnie z rozporządzeniami wśród nich musi znaleźć się: dowód pierwszeństwa zgłaszanego pomysłu, poświadczenie instytucji depozytowej, gdy osoba chce zdeponować swój materiał, oświadczenie zgłaszającego o podstawie do korzystania z uprzedniego pierwszeństwa, dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, numer pesel oraz NIP, adres zamieszkania. Jednak najważniejszy jest wniosek o udzielenie patentu oraz prawa ochronnego. Musi się również znaleźć tytuł wynalazku, wskazanie podstawy prawa do patentu oraz wszelkie podpisy i pełnomocnictwa, gdy jest taka konieczność.

Czas trwania patentu to 10 lat od daty dokonania zgłoszenia wynalazku w Urzędzie Patentowym. Wygasa on z upływem tego okresu bądź w przypadku zrzeczenia się prawa do patentu. Ostatnią możliwością, w której ochrona przepada to nieuiszczenie opłaty w przewidzianym terminie. Koszt tej procedury to około 2 tysiące złotych, w zależności od tego jakie dokumenty przedstawimy przed Urząd Patentowy.